V papírenském průmyslu se můžete setkat se standardem ECMA a FEFCO. Jaký je v nich rozdíl? Jaký standard vybrat aby byl vhodný pro Vaše produkty se dočtete níže.

ECMA – je zkratkou pro The European Carton Makers Association neboli Evropskou asociaci kartonových obalů. Tato mezinárodní asociace reprezentuje síť organizací spojující výrobce krabic z hladké lepenky. Sídlí v holandském Haagu a sdružuje více než 500 zástupců ze zemí na evropském kontinentu.

ECMA nabízí katalog, který zveřejňuje informace ohledně konstrukčních návrhů kartonových obalů se zaměřením na výrobu z hladké lepenky. Nabízí podporu a profesionální rozvoj v oblasti obalového průmyslu s oceňováním inovativních řešení v oblasti konstrukce obalů. Katalog je zpracován v elektronické podobě a díky tomu obsahuje nejen základní informace o návrhu, ale velmi jednoduchou cestou zobrazuje postup skládání nejběžnějších typů skládačkových krabic.

ECMA katalog sjednocuje pokyny pro zadávání tiskových šablon v případě grafiky na krabicích včetně pokynů pro výrobce výsekových nástrojů, což slouží ke zjednodušení komunikace v obalovém průmyslu.

Lepený výsek z vlnité lepenky dle FEFCO katalogu

FEFCO – Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé – neboli sdružení Evropská federace výrobců z vlnitých lepenek. Tato federace vytvořila FEFCO katalog, který obsahuje různé konstrukční typy krabic, které jsou vyrobené z vlnité lepenky. FEFCO katalog je obecně rozšířen v obalovém průmyslu a díky seřazení a označení jednotlivých konstrukčních typů jedinečným čtyřmístným kódem je možné objednat stejnou krabici napříč státy se stejným výsledkem. Sjednocení a uspořádání konstrukcí krabic a obalů pomáhá zákazníkovi s výběrem požadované krabice.

Jaké jsou hlavní rozdíly ECMA a FEFCO?

Hlavní rozdíly mezi ECMA a FEFCO je použitý materiál a konstrukce krabice.

  • ECMA katalog slouží jako konstrukční podpora výrobků z hladké lepenky.
  • FEFCO katalog zpřehledňuje a seřazuje konstrukce krabic vyráběných z vlnité lepenky.
  • ECMA katalog nabízí převážně skládané obaly a lepené skládačky.
  • FEFCO katalog obsahuje základní řadu klopových krabic, skládaných krabic, lepených skládaček, lepených obalů a vnitřní řešení krabic.

Zda zvolit ECMA katalog nebo FEFCO katalog je možné definovat až po zásadním rozhodnutím z jakého materiálu by měla být krabice vyrobená. Při volbě materiálu je potřeba zvážit křehkost, povahu a váhu baleného výrobku.

Standardizované konstrukce krabic jsou v mnoha případech příbuzné. Pro oba katalogy platí úprava požadavků dle zákazníka – rozměry, síla materiálu, okénko, odnosové ouško a další. V případě požadavku výroby z vlnité lepenky se obraťte na náš tým.

Kartonáž TERMIL s.r.o.