Tentokrát se podíváme na úzkou skupinu kartonových obalů, které podléhají standardizaci dle programu Ford ISO-Modular Carton zjednodušeně označováno (IMC). Tento předpis představuje jakým způsobem zvolit standardizovaný obalu dle IMC z vlnité lepenky, s cílem maximálního využití kartonu i prostoru při kontejnerové přepravě.

Důraz je kladen na využívání předem definovaných standardizovaných rozměrů kartonů z vlnité lepenky předepsané normou. Krabice předepsané pro Evropu jsou označené zkratkou IMC včetně trojciferného číselného kódu případně označené znakem # nebo * např. IMC 010 #. Daný typ krabice má předepsané vnější rozměry kartonu, maximální hmotnost a potřebné specifikace kartonu k zaručení odolnosti vlnité lepenky. V současné době je definováno 42 rozměrů krabic zahrnující předpis IMC. Jednotlivé předepsané velikosti krabic odpovídají poměrovým podílům standardizovaných palet.

K jednotlivým typům jsou předepsány úložné paletové vzory pro maximalizaci využití prostoru při přepravě. Jinými slovy je popsáno touto normou způsob uložení vybraných typů krabic ať už uložení stejných rozměrů krabic i kombinace více velikosti na jedné přepravní paletě. Balící vzor vychází z definované velikosti standardní kontejnerových přepravních palet 980 x 1140 mm.

IMC krabice

Krabice musí být označené IMC číslem ze dvou stran. Přijatelný je tisk protilehlých stran i sousedních stran. Ovšem většinou se preferuje potisk protilehlých strany. Další tiskové označení krabice se týká “zátěžového kotouče”. Tento “zátěžový kotouč” je popsán čtyřmi barevnými kategoriemi – červená, žlutá, zelená a modrá. Jednotlivé barvy označují maximální váhu v krabici a tím udává pro obsluhu počet osob nutných pro manipulaci pro dodržení hygienických limitů manipulace s břemeny. Součástí předpisu je ná základě “zátěžového kotouče” definován počet otvorů pro ruce pro umožnění snadné manipulace s krabicí včetně obsahu. Z pohledu konstrukce se jedná o klopové krabice. Krabice musí být plně uzavíratelné, otevřené krabice jsou neakceptovatelné. Za nepřijatelné se považuje jakýkoliv zásahy do krabice – úprava velikosti nebo vytvoření dodatečných otvorů.

Standard je celosvětově uznáván pro převoz lodní dopravou v kontejnerech ISO. Norma jednoduchou formou nabízí možnosti k výběru kartonového obalu pro dílce s předpokladem využití prostoru v boxu minimálně z 95%.

ISO-Modular Carton (IMC): Global 1750 Export Packaging Terms & Conditions. July 2013. USA: Ford Motor Company – Global Export Market Packaging Terms and Conditions, 2013. Dostupné z: https://kupdf.net/queue/-norma-imc-ford-packaging-specpdf_5aabf23ae2b6f55d10ec7018_pdf?queue_id=-1&x=1661330706&z=MjEyLjExMS44LjIyMA==