Koloběh kartonových krabic je v Evropě velmi úspěšný, přesáhl 70% recyklace vytříděného papíru a vlnité lepenky. Díky tomu je možné opětovné využití vytříděného materiálu pro výrobu nové vlnité lepenky. Ve srovnání s recyklací skla, u kterého může probíhat znovu obnovení mnohem déle, je papírový materiál omezen. Je to způsobeno degradací, konkrétně zkracování celulosových vláken při opětovném využívání. I přes tento fakt je možné dosáhnout až 10 cyklů, tedy papírový materiál projde až 10 krát recyklačním kolečkem.

Tím, že se využívá materiál recyklovaný, se značně zmenšuje podíl primárního dřevěného vlákna, to má dosah na snižování vytěženého množství dřeva za účelem výroby papíru. Tlak na ekologické zacházení se zdroji stále sílí, a tak i v oblasti vývoje u papírenského průmyslu dochází ke zvažování nových cest. Jeden z nejnovějších poznatků je využití natrávené celulosy býložravci. I v tomto případě by se jednalo o snížení negativní ekologické stopy, a zvýšení efektivního využití zdánlivě nevyužitelného zdroje.

V současné době se můžeme setkat s výkupem již použitých papírových krabic, za účelem druhotného využití. Kartonový papír je dostatečně odolný na to, aby byl využit na více cyklů, a byla prodloužena doba jeho použití.V případě uplatnění již dříve použité kartonové krabice s vhodně zvoleným výplňovým materiálem pro ochranu výrobků může dojít k snadné recyklaci a opětovnému vytřídění.


Dělení vlnitých papírů podle procenta recyklované složky

Vlnitá lepenka se skládá ze zvlněného papíru a krycího papíru. Sloučením těchto dvou složek v různém množství, podle požadavku na odolnost, vzniká kartonový papír. Z pohledu recyklace se na tyto vrstvy používá odlišný podíl již použitého papírového materiálu.

Zvlněný papír

Fluting – Nejkvalitnější papír, který je nebělený. Polobuničitý papír vyrobený s minimálně 65% podílem primárních vláken z listnatých stromů a 35 % podílem recyklovaného materiálu.

Wellenstoff – Je tvořen většinovým podílem tříděného papíru.

Šedák – Vyráběn z vytříděného směsného sběrového papíru.

Krycí papíry

Kraftliner – Papír, který díky svému zpracování vyniká pevností a je výborný na mechanicky namáhané kartonové papíry. Složka primárních vláken je minimálně 80 %, kdy se jedná o dřevo z jehličnatých stromů, nejčastěji smrku. Zde je podíl recyklované složky méně než 20%.

Testliner – Vícevrstvý papír, který je vyráběn z více druhů vláknitých materiálů. Poměr buničiny a recyklovaného papíru není definován. K výrobě je použita kvalitativně hodnotná buničina, jeho pevnostní vlastnosti jsou zaručeny.

Šedák – U krycí vrstvy se používá také šedák, který se vyrábí ze směsi obvyklého sběrového papíru stejně jako u zvlněného papíru.


Recyklace je cesta, při které je možné využívat méně primární dřevní buničiny, tím se snižuje množství vytěženého dřeva za účelem výroby papíru, lepenky, kartonového papíru. Recyklace kartonů nám pomáhá chránit přírodu a přitom efektivně nakládat s dřevní buničinou. Jednotlivý podíl recyklovaného papíru a dřevní buničiny se liší jak u krycích tak u zvlněných papírů. To má výhodu variability a možnosti přizpůsobit kartonové krabice konkrétním požadavkům zákazníka a vyrobit krabici na míru.