U konstrukčně složitějších kartonových krabic můžete stát před otázkou jak správně krabici složit. Od toho jsme tu my, abychom Vám poradili ohledně této zdánlivě jasné otázky. Prvním krokem, je poznat vnější (pohledovou) a vnitřní stranu. Tato otázka dokáže potrápit nejednoho pracovníka zodpovědného za složení krabice. O jaké benefity se můžete připravit při nesprávně poskládané krabici si řekneme v následujícím článku.

1. BENEFIT: Estetický faktor papírové krabice

Vlnitá lepenka má dvě strany – vnitřní stranu s viditelnými pravidelnými čárkami a hladkou stále barevnou vnější stranou. Vnější neboli také pohledová strana přichází do kontaktu s okolním světem. Je to strana, která je reprezentativní a tím pádem často potištěná doprovodnou reklamou nebo instrukcemi k výrobku. Správně složená krabice má jasné kontury se stejnoměrným povrchem.

2. BENEFIT: Náročnost skládání kartonové krabice

Špatné složení se týká především kartonové krabice s konstrukcí tvarového výseku, která je určená k finální kompletaci až před samotným balením výrobků. V tomto případě kartonáž expeduje krabici jako polotovar, který je potřeba složit. V případě správného postupu skládání, dochází k ohybu krabice v přesných rovných liniích. Jestliže dojde k záměně stran vnější za vnitřní, pak se krabice ohýbá na opačnou stranu. Aby došlo k ohybu ve špatném směru musí být vyvinut zvýšený tlak při kompletaci krabice. To vede k větší svalové zátěži a dřívější únavě pro pracovníka.

Krabice je opatřená zámky a protikusy pro snadnou montáž krabice a zajištění krabice pro tvarovou stálost. Vytvořené zámky při záměně stran nemohou zapadnout do správné pozice a samovolně vyskakují. Při zvýšené snaze nesprávně krabici složit dochází častěji k poškrábání nebo povrchovému pořezání o karton. Při dodržení správného postupu je vydána jen nezbytně nutná síla pro složení papírové krabice.

Vnější-strana-vlnité-lepenky

Vnější (pohledová) strana vlnité lepenky

3. BENEFIT: Odolnost papírové krabice

Krabice vyrobená z vlnité lepenky o síle 3VVL a více nabízí deformační zónu pomocí prostřední zvlněné vrstvy. V případě záměny vnitřní a vnější strany nedojde k dramatickému snížení odolnosti na náraz. Ohrožená oblast je spíše v hranách krabice, kde hrozí popraskání násilným složením a následným zacházením s krabicí.

4. BENEFIT: Snížení životnosti krabice

Krabice díky přeložení na druhou stranu a záměnou vnitřní za vnější vrstvu má tendenci se v namáhaných místech dříve poškodit. V případě poškození skladových zámků a protikusů dochází k tvarové nestálosti což obnáší neustálou tendenci samovolného rozložení krabice. Většinou to vede k několikanásobně větší spotřebě lepící pásky pro zajištění stability krabice.

5. BENEFIT: Stohovatelnost papírové krabice

V případě stohování více krabic na paletu může dojít k nestabilitě. Paletová jednotka je vratká při přepravě. Je potřeba použití více fixačního materiálu k zajištění palety. V případě zasílání jednotlivých zásilek pomocí dopravců tento problém není tak dramatický jako je u paletizace zásilek.


Důkazem, že se nejedná o samozřejmost jsou zásilky, které dojdou až ke konečnému zákazníkovi v nesprávné podobě. Tím, že krabici složíte špatně, přicházíte o využití potenciálu krabice. Pokud si nejste jistí, požádejte výrobce o upřesnění informace, případně složení funkčního vzorku.