Vlnitou lepenku je potřeba skladovat v suchu za stálých teplot a vlhkosti. Tyto podmínky jsou základním předpokladem pro zachování požadovaných kritérií na pevnost krabice, ale i estetiku kartonových obalů. O podmínkách pro správné skladování vlnité lepenky se dočtete v našem článku. 

Kartonové krabice, které se vyrábí z vlnité lepenky jsou náchylné na povětrnostní podmínky. Z toho důvodu je potřeba kartonové obaly skladovat ve skladu, kde jsme schopni regulovat teplotu, vlhkost, ale i množství slunečního záření. Pouze při dodržení správných skladovacích podmínek napříč dodavatelským řetězcem je možné zaručit požadované vlastnosti kartonových krabic.

Obecné podmínky jak zacházet s vlnitou lepenkou

Při nákupu kartonových obalů z vlnité lepenky je třeba dbát na základní zásady jako uskladnění a manipulace v prostředí, které je kryté před povětrnostními vlivy. Předcházet zatečení nebo přímému kontakt krabice s vodou. Z toho důvodu je potřeba zajistit prostor, který je chráněn proti povětrnostním vlivům. Základní podmínka je zajistit suché skladovací prostory. S důrazem na ochranu před zemní vlhkostí, sálavým teplem nebo přímým slunečním svitem.

Teplotní podmínky pro skladování vlnité lepenky

Doporučená teplota pro skladování vlnité lepenky je mezi 10 – 40°C. Se zajištění stálé teploty bez velkých teplotních výkyvů. Sklad,ve kterém jsou kartonové obaly uskladněny by měl splňovat podmínku zajištění pravidelného větrání.

Vlhkost udržovaná při skladování vlnité lepenky

Pro uchování pevnosti lepenky je nutné zachovat suché prostředí. Ideální relativní vlhkost se doporučuje mezi 30 – 70 %. Udržení vlhkosti skladu zajistí požadované vlastnosti kartonového obalu po dlouhou dobu.


Zásadní je udržovat stabilní podmínky co se týká teploty a vlhkosti. Předpokladem je uskladnění v uzavřených prostorách skladu, kde je vlnitá lepenka chráněna před přímými povětrnostními vlivy – slunce, voda. Podmínky se týkají nejen při skladování kartonových obalů, ale i při manipulaci. Skladovací podmínky se týkají celého dodavatelského řetězce – tzn. od výrobce vlnité lepenky přes logistické sklady až po konečného zákazníka.  Skladování vlnité lepenky není pro dnešní moderní sklady náročné, stačí správné nastavení výše uvedených hraničních limitů teploty, vlhkosti a povětrnostních vlivů.