Kolikrát se Vám již stalo, že jste na krabici či výrobku viděli značku, a v tu chvíli jste si nemohli vzpomenout, co tento symbol znamená? Značky na obalech vidíme denně několikrát, jsou všude kolem nás a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Jako výrobci krabic a obalů se s požadavky na potisk těchto symbolů setkáváme často. Pojďme si tedy jednotlivé symboly na obalech vysvětlit.

Recyklační značky na obalech


Recyklační symbol Panáček s košem

Obrázek panáčka vyhazující odpad do koše značí nejčastější způsob naložení s obalem. ( V tomto případě vyhození do koše) Umístění tohoto symbolu na obal je dobrovolné.
Recyklační symbol - trojúhelník

Recyklační symboly v trojúhelníku slouží k jednodušší identifikaci z jakého materiálu je daný produkt vyroben a do jakého odpadu má být při třídění zařazen. U výroby krabic nás zejména zajímá kategorie “Materiály z papíru”, do které spadají čísla:

# 20 PAP - materiál vlnitá lepenka
# 21 PAP - materiál hladká lepenka
# 22 PAP - papír
# 23 - 39 - ostatní papír

Přepravní značky na obalech

Při procesech spojených s přepravou obalu k zákazníkovi lze obal označit tak, aby se k němu přistupovalo dle daných kritérií. Můžete se tak například pojistit, že se Váš výrobek dostane k zákazníkovi nepoškozený.

Pozor křehkéKřehké - Tento symbol informuje, že výrobek či komodita uvnitř krabice je křehká a může být poškozena. S tímto výrobkem je nutno zacházet opatrně.
Touto stranou nahoru - Toto označení můžeme vidět na balíkových zásilkách. Definuje, která strana balení by měla směřovat nahoru, aby nedošlo k poškození výrobku uvnitř.
Zacházejte s opatrností - Další varianta symbolu, který značí, že s balením má být zacházeno opatrně.
Symbol deštníku - Označení, které značí udržovat balení mimo déšť či vlhké podmínky.

Jako výrobci krabic a obalů Vám dokážeme všechny uvedené symboly potisknout na Vaši krabici. Neváhejte nás s Vašim požadavkem kontaktovat na emailové adrese termil@obaly-krabice.cz, či vyplňte poptávkový formulář u daného typu krabice, který požadujete.