Certifikáty FSC a PEFC reprezentují zásady a povinnosti, které vedou k odpovědnému hospodaření v lesích a následné zacházení s dřevní hmotou. Zjednodušeně si popíšeme o co se jedná. Zaměříme se na rozdíly mezi certifikáty. A podíváme se jak souvisí certifikát FSC a PEFC s obalovým materiálem.

Se zvyšující potřebou a těžbou dřeva v 90. letech, byl zaznamenán velký tlak na zavedení sjednocujících pravidel, které by zajistily udržitelný přístup od těžby dřeva přes dřevozpracovatelský průmysl včetně hospodaření v lesích s opětovnou výsadbu stromů. Z toho důvodu vzniklo po celém světě několik desítek certifikačních programů z nich jsou nejrozšířenější a nejznámější FSC a PEFC, na které se zaměříme.

Co je FSC a PEFC?

V obou případech se jedná o certifikace, které se zasazují o odpovědné nakládání s dřevem a udržitelný přístup hospodaření po vytěžení dřeva. 

FSC globální certifikační systém, které vznikl roku 1993 představuje systém národních a regionálních standardů, které jsou založené na deseti principech zajišťující odpovědné hospodaření a těžbu dřeva se zaměřením na etické otázky spojené s udržitelným hospodařením. Definované zásady platí pro všechny tropické, mírné a boreální lesy. FSC se zaměřuje na ekonomické, sociální a environmentální zájmy. 

PEFC je mezinárodní organizace, která dbá na systém vzájemného uznávání národních a regionálních certifikačních systémů. Zaměřuje se nejen na etické aspekty SFM (udržitelné hospodaření v lesích), ale dohlíží na celý dodavatelský řetězec včetně zpracování dřeva. PEFC vznikla roku 1999 jako reakce na chybějící pravidla pro lesy v mírném pásu, na které FSC nebyla zaměřená.

FSC a PEFC

Jaký je rozdíl mezi FSC a PEFC?

Obě certifikace se zavazují ke stejné věci i přesto je zde rozdíl. FSC bylo vyvinuto pro tropické prostředí a nebylo vhodné pro lesy mírného pásu. To měla za následek vznik certifikace PEFC, což mělo vést ke snadnější certifikaci SFC (udržitelné hospodaření v lesích). 

FSC  udělila certifikát ve více než 80 zemích což představuje rozlohu přes 180 milionů hektarů lesů. PEFC je uznáváno ve více než 30 zemí světa s 264 milionů hektarů certifikovaných lesů.

Jak souvisí FSC a PEFC s obalovým průmyslem?

Vstupním materiálem v kartonáži je vlnitá lepenka, která je vyrobená z dřevěných vláken. Z toho důvodu je zdroj použité primární suroviny pro výrobu vlnité lepenky zásadní. Při výrobě vlnité lepenky vstupují recyklované vlákna – papír, který je vytřízený a čerstvé dřevo. Poměr těchto zdrojů je 1:3 čerstvé dřevo vs recyklované vlákna. V případě čerstvého dřeva se výrobce vlnité lepenky zaměřuje na odkup dřeva dodávané s certifikací FSC nebo PEFC. Prioritou je získání dřeva z probírek lesů a odpadů z pil ze stavebnictví a dřevařského průmyslu.


Certifikace FSC a PEFC úzce souvisí s obalovým průmyslem, z toho důvodu se můžete setkat na obalech z papíru se zkratkou výše zmíněných certifikátů v případě, že se jednalo o dodržení certifikačních pravidel. Otázka šetrného hospodaření v lesích je zásadní otázkou, která vede k zachování a rozvoji lesů, tak aby nedocházelo k odlesňování krajiny. V případě, že chceme zachovat les pro naši i nadcházející generaci je nutné o něj pečovat, čemuž se zavazují výše zmíněné certifikační společnosti.