Kolem sebe slyšíme jak je ekologickou cestou využití již vyrobených použitých krabic. Je to opravdu cesta pro všechny kdo krabice využívají ke svému balení? Je výhodnější zvolit výrobu krabic na míru nebo upřednostnit již existující obaly na trhu? Pro koho se, které řešení aktuálně více vyplatí se podíváme v následujícím článku. 

Zelená dohoda vypracovaná EU se na základě rostoucí výroby jednorázových obalů zaměřuje na snižování produkce jednorázových obalů z plastů a papíru. Pozornost je zde věnována i přepravním krabicím, které dle průzkumů jsou používané mnohdy rozměrově naddimenzované a poloprázdné což zatěžuje dopravní řetězec.

Opakované využití kartonových obalů v uzavřených obchodních kruzích B2B

Kartonová krabice je při dodržení správného skladování a manipulace odolným řešením, kdy je možné krabici využít opakovaně. Opětovné použití kartonových obalů se nabízí využít v uzavřených distribučních kruzích mezi dodavateli a odběrateli B2B. Při hodnocení vhodnosti řešení je potřeba posouzení nákladovosti tzn. náklady na opětovné použití. Do výpočtu je potřeba porovnat možnost opakovaného naplnění obalu stejným výrobkem vs náklady na pořízení nové krabice vyrobené na míru. Tohle vyhodnocení je vhodné provést jako případovou studii pro konkrétní výrobek /divizi/ společnost. V případě, že krabice je opakovaně používána pro stejný výrobek a cirkuluje v uzavřeném okruhu stále přináší maximální ochranu výrobku. Počet cyklů kolik krabice je schopná vydržet je dána pevností vlnité lepenky a zacházením s krabicí.

Opětovné využití kartonových obalů

Opakované využití kartonových obalů pro konečného zákazníka B2C

Využití již použitých kartonových obalů přináší na první pohled benefit nízkých pořizovacích nákladů mnohdy až nulové náklady. Druhou stranou mince je práce, která je investována při balení do různorodých kartonových obalů. Pro sériovou výrobu nepředstavitelná neefektivita s upravováním krabic, hledáním výplňového materiálu. Pro eshop malých rozměrů příjemné snížení nákladů na balení. Dalším faktem, na který upozorňuje zelená dohoda je nesprávné využití velikosti krabic, který má dva úhly pohledu. Prvním úhlem je používání výplňových materiálů, které vedou k produkci dalšího odpadu bez smysluplného využití. Druhý úhel je přeprava poloprázdných krabic, které zabírají místo pro další zásilky.

Výroba krabic na míru pro B2B, B2C

Výroba krabic na míru přináší výhody z pohledu efektivity balení, tedy velikost krabice je přizpůsobená přesně pro balený výrobek. Odpadá použití výplňového materiálu, naopak se klade důraz na fixační prvky k přesnému zachycení výrobku v krabici. Krabice jsou vyrobené z vlnité lepenky, která je vyrobená z papírové celulózy, která je tvořena z recyklovaného papíru a části nové celulózy, kde se klade důraz na použití dřevin s certifikátem FSC. Recyklace kartonových obalů je v ČR velmi dobře podchycen s vysokým podílem opakovaného využití starého kartonů na výrobu nové vlnité lepenky.


Hlavní cíl v pohledu ekologie pro obalový materiál je aktuálně možnost recyklace. To vlnitá lepenka, z které jsou kartonové obaly vyrobené splňuje na 100%. Pro recyklaci papírů, kartonů má ČR rozvinutý systém zpětného sběru od konečných zákazníků i firem. Z toho důvodu je mnohdy výroba krabic na míru nejvýhodnější cestou balení.